painelähettimet

Paine- ja virtauslähettimet

Ammattimaiset paine- ja virtauslähettimet ilmanvaihdon ohjaukseen

Meiltä saat laadukkaat paine- ja virtauslähettimet kaikkiin paineen mittauksen ja ohjauksen tarpeisiisi. Lähettimiämme käytetään vaativaan ilmanvaihdon ohjaukseen, sillä Micatrone painelähettimet ovat tunnettuja hyvästä laadusta ja pitkäaikaisstabiiliudestaan. Kysy lisää soittamalla!

Painelähettimiä monipuolisilla lisäosilla

Painelähettimiä on useita eri malleja eri tarkoituksiin, alkaen näytöttömästä lähettimestä ja päätyen monipuolisilla ohjelmoitavilla säädinominaisuuksilla varustettuihin painelähettimiin. Vakioalueet kattavat useimpien mittaus- ja säätötarpeet, mutta Micatrone-painelähettimet on saatavana myös asiakastoiveen mukaisilla, räätälöidyillä painealueilla välillä -5 kPa...+10 kPa. Suurin paine-ero on 10 kPa.

Automaattinollaus ja väyläliitäntä

Micatrone MF-PFT, PFC, PFA ja PFTT -malleihin on nyt saatavana lisämoduuli automaattiseen nollaukseen tai lähettimen liittämiseksi RS 485-RS väylään. Malleihin MF-PFTT ja PFA-PU ver3 on saatavana paineilmaverkkoon kytkettävä puhdistusyksikkö, joka voidaan ohjelmoida puhdistamaan mittausanturit/-yhteet halutuin aikavälein. Lue lisää Micatrone lisävarusteet -esitteestä!

Ohjelmoitavat paine-erolähettimet

Paine-erolähettimiä saa joko pelkällä paineen näytöllä tai ohjelmoitavina suoraan tilavuusvirtaukselle. Ohjelmoitaviin paine-erolähettimiin voidaan myös liittää kanavaan asennettavat MFS-C- ja MFS-R-anturit, joiden paine-ero muutetaan näytöllä suoraan tilavuusvirtaukseksi. Antureita saa 100 mm kanavakoosta aina 2000 mm kokoon asti. Paine-erolähettimiin voidaan liittää ohjaustoimintojen lisäksi myös hälytysrajoja.

Kaikki lähettimet on saatavana 24 V käyttöjännitteelle. MF-P- ja MF-PD-malleihin voidaan asentaa kotelon sisälle 24/230 V muuntaja. Lähtöviestinä on aina 0-10VDC tai 4-20 mA. Valinta suoritetaan dippikytkimillä. Lähettimissä on myös valittavissa neljä eri aikavakiota dippikytkimillä.

Paine-ero-/virtauslähettimet ja säätimet

MF-P - Paine-erolähetin pienille paineille ilman näyttöä

MF-P paine-erolähetin on tarkoitettu mittaamaan pieniä paine-eroja sekä yli- ja alipaineita. Vakiomittausalueet ovat valittavissa väliltä -50 Pa...5 kPa.
MicaFlex MF-P - Paine-erolähetin pienille paineille ilman näyttöä »

MF-PD - Paine-erolähetin näytöllä pienille paineille

MF-PD paine-erolähetin on tarkoitettu mittaamaan pieniä paine-eroja sekä yli- ja alipaineita. Siinä on 4 numeron LED-näyttö etumerkillä ja mittausalueen puolitustoiminto. Vakiomittausalueet ovat valittavissa väliltä -50 Pa...5 kPa.
MicaFlex MF-PD - Paine-erolähetin näytöllä pienille paineille »

MF-FD - Paine-ero-/virtauslähetin

MF-FD virtauslähetin on tarkoitettu ilman virtausnopeuden tai ilmamäärän mittaamiseen kanaviin asennetuista virtausantureista. Siinä on 4 numeron LED-näyttö etumerkillä. Lähetin näyttää paine-eron sekä sitä vastaavan ilmamäärän tai ilman virtausnopeuden arvon haluttuna yksikkönä. Vakiomittausalueet ovat valittavissa väliltä 0 Pa...5 kPa.
MicaFlex MF-FD - Paine-ero-/virtauslähetin »

MF-PFT - Ohjelmoitava paine-ero-/virtauslähetin PI-säätimellä

MF-PFT on ohjelmoitava paine-ero-/virtauslähetin ilmastointisovelluksissa mittaukseen ja säätöön. Siinä on alfanumeerinen, 2-rivinen LCD-näyttö sekä kaksi itsenäistä hälytintä, joissa on punainen merkkiledi ja yhteinen äänisummeri. Lähettimessä on myös sisäänrakennettu PI-säädin paineen tai virtauksen säätöön. Vakiomittausalueet ovat valittavissa väliltä -50 Pa...5 kPa.
MicaFlex MF-PFT - Ohjelmoitava paine-ero-/virtauslähetin PI-säätimellä »

MF-PFA on ohjelmoitava paine-ero-/virtauslähetin

MF-PFA on ohjelmoitava paine-ero-/virtauslähetin ilmastointisovelluksissa mittaukseen, säätöön ja valvontaan. Siinä on alfanumeerinen, 2-rivinen LCD-näyttö sekä hälytintoiminolle kaksi erillistä relelähtöä, punainen merkkiledi ja äänisummeri. Hälytysrajat ovat vapaasti ohjelmoitavissa ja valittavissa ylä- tai alarajahälytyksinä. Lähettimessä on myös sisäänrakennettu PI-säädin paineen tai virtauksen säätöön.Vakiomittausalueet ovat valittavissa väliltä -50 Pa...5 kPa.
MicaFlex MF-PFA - Ohjelmoitava paine-ero-/virtauslähetin PI-säätimellä/ 2 häl.rajaa »

MF-PFC - Ohjelmoitava paine-ero-/virtaussäädin

MF-PFC on ohjelmoitava paine-ero-/virtaussäädin ilmastointisovelluksissa mittaukseen, säätöön ja valvontaan. Siinä on alfanumeerinen, 2-rivinen LCD-näyttö sekä kaksi itsenäistä hälytintä, joissa on punainen merkkiledi ja yhteinen äänisummeri. Lähettimessä on myös sisäänrakennettu, mutta poiskytkettävissä oleva PI-säädin paineen tai virtauksen säätöön. Laitteeseen voidaan ohjelmoida myös neutraalialue säätöarvon lähelle sekä ns. BZ-alue kun lähestytään neutraalialuetta. Täten suriin poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti, mutta asetusarvon lähellä voidaan saavuttaa tarkka ja hienovarainen säätö. Vakiomittausalueet ovat valittavissa väliltä -50 Pa...5 kPa.

MTV-2000 - Ohjelmoitava painevahti

MTV-2000 painevahti on tarkoitettu pienien paine-erojen sekä yli- ja alipaineiden valvomiseen. Siinä on 4 numeron LED-näyttö etumerkillä ja 6 lediä toimintatilojen osoittamiseen. Vakiomittausalueet ovat ±300 Pa, ±3000 ja ±7500 Pa.
MicaFlex MTV-2000 - Ohjelmoitava painevahti pienille paineille »

MF-PFTT - Ohjelmoitava paine-ero-/virtaus-/lämpötilalähetin

MF-PFTT on ohjelmoitava paine-ero-/virtaussäädin ilmastointisovelluksissa mittaukseen ja säätöön. Siinä on alfanumeerinen, 2-rivinen LCD-näyttö sekä kaksi itsenäistä hälytintä, joissa on punainen merkkiledi ja yhteinen äänisummeri. Lisävarusteena saatavana PU-3 -puhdistusyksikkö, joka puhdistaa automaattisesti paineilmalla kanavassa olevan mitta-anturin. Vakiomittausalueet ovat valittavissa väliltä -50 Pa...5 kPa.
MicaFlex MF-PFTT - Ohjelmoitava paine-ero-/virtaus-/lämpötilalähetin »

Anturit ja lisävarusteet

MFS-C virtausanturit on suunniteltu ilmavirran mittaamiseen pyöreistä kanavista, halkaisijaltaan 100…1250mm ja MFS-R suorakaidekanavista, joiden mitat ovat 200x200… 1200x2000mm. Anturit ovat jälkiasennettavia, eikä asennus edellytä kanaviin muutoksia. Kanavakoosta ja halutusta mittaustarkkuudesta riippuen asennetaan yksi tai useampia antureita. Patentoidussa MFS-virtausanturissa on ilmavirran nopeuteen nähden 2,5 kertainen paine-ero verrattuna pitot-putkeen. MFS-virtausanturin mittausalue on 2…25 m/s. Anturin lämmönkesto on +80°C tai tilauksesta +150°C, ja paineenkesto 100kPa. Anturi mittaa luotettavasti kohteissa, joissa virtausprofiili on häiriintynyt. Anturi vaatii vain lyhyen suojaetäisyyden. MFS-sarjan antureista on saatavana myös RST-malli, jonka maksimilämpötila on +400°C.
MicaFlex MF-MFS - Virtausanturit kanavaan paine-erolähdöllä »

Micatrone lisävarusteet paine-ero-/virtauslähettimiin ja -säätimiin

Esitteessä mm. MFM-ZP moduuli automaattiseen nollaukseen, kätevä MF-PU3 puhdistusyksikkö anturin automaattiseen puhdistamiseen ja RTU datamoduuli RS-485 väylään vähentämään johdotustarvetta.
 Micatrone lisävarusteet paine-ero-/virtauslähettimiin ja -säätimiin »

Ota yhteyttä ja kysy lisää!